SJ Entreprenad

Vi tillhandahåller gräv/markentreprenader som exempelvis enskilda avlopp, dränering, dikning, paddocksbyggen, tomtplanering för husgrund osv.

På SJ Entreprenad är vi lika glada och stolta för de mindre projekten för privatpersoner som för de större entreprenaderna.

Nedgrävning av korrosionsskydd för huvudvattenledning

SJ Entreprenad ansvarade för samtliga schaktarbeten i samband med installation av 700 m korrosionsskydd av huvudvattenledning i Stockholmsområdet.

Anläggning av paddock

En 25 x 50 meter paddock anlades för privatperson i Uppsalatrakten, från dränering till färdig för användning. På bilden ses paddocken under anläggningsarbetet.

Schaktning för dränering och vatten i villaträdgård

  

Dikning

Här pågår dikning mellan åker och trädgård.